Bedrijven

Waar sta je nu en waar wil je naartoe?
Hoeveel rokers zijn er?
Waar wordt er gerookt?
Is er al een rookbeleid?
Hoe wordt jouw bedrijf rookvrij?
Wat zijn de voordelen voor ons?

Vraag een offerte aan

De voordelen van een rookbeleid

Je hebt er als onderneming alle belang bij om een goed rookbeleid uit te werken. Een gebrekkig rookbeleid kost je onderneming tijd en geld, en vergroot de kans op conflicten tussen rokers en niet-rokende medewerkers. Bovendien creëer je met een rookbeleid een win-winsituatie.

Investeren in een rookbeleid levert je op korte en middellange termijn winst op. Uit onderzoek blijkt dat elke rokende medewerker je onderneming tussen de 4.000 en 4.500 euro per jaar kost.

 

Daarnaast heeft een rookbeleid ook een positieve impact op de gezondheid van je medewerkers. Kortom, kiezen voor een rookbeleid is goed voor alle partijen.

Uitwerken rookbeleid

Een goed rookbeleid bestaat uit een mix van acties op verschillende terreinen:

Uitwerken rookbeleid

Een goed rookbeleid bestaat uit een mix van acties op verschillende terreinen:

Educatie

Omgevingsinterventies

Afspraken en regels

Zorg en begeleiding

Educatie

Het is belangrijk om eerst al de werknemers te informeren en sensibiliseren over roken en stoppen met roken.
Op een positieve manier communiceren dat er plannen zijn om te werken aan een nieuw rookbeleid. Eventuele kanalen zijn: een artikel in de personeelsnieuwsbrief, de website, intranet, affiche in cafetaria en rookplek, …
Het is belangrijk om in deze communicatie te laten merken dat je medewerkers wil helpen om te stoppen met roken en hen niet het gevoel geeft dat hun rookpauzes worden afgenomen.
Informeren kan door een infosessie te organiseren op het bedrijf. Heel laagdrempelig is het als alle rokende werknemers uitgenodigd worden tijdens hun werktijd om te luisteren naar de mogelijkheden om te stoppen met roken. Na deze infosessie kunnen ze zelf beslissen

Vraag een offerte aan

Omgevingsinterventies

De wet van 22 december 2009 bepaalt dat alle werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Het is absoluut verboden om binnen te roken of te dampen behalve in een rooklokaal.

Veel bedrijven geven het goede voorbeeld en gaan een stapje verder of maken zelfs het hele terrein rookvrij. Door bv de rooklokalen binnen te verwijderen en enkel nog buiten een rookplek te voorzien. Het is belangrijk om dit vooraf duidelijk aan iedereen te communiceren en duidelijke signalisatie aan te brengen. Zo ziet iedereen (ook externen) dat het hele terrein rookvrij is.

Vraag een offerte aan

Afspraken en regels

Geef je beleid vorm met duidelijke regels en afspraken. Waar mag wel gerookt worden? Wanneer mag er gerookt worden? Wat als je buiten de firma werkt? Voor wie gelden de afspraken?
Dat zijn belangrijke vragen in het beleid. Spreek ook een procedure af bij overtredingen. De regels kan je opnemen in het arbeidsreglement. Het is belangrijke dat iedereen op de hoogte is van de afspraken en regels. Neem dit op als agendapunt tijdens staf- of personeelsvergaderingen en breng nieuwe medewerkers op de hoogte van het rookbeleid. Heb ook oog voor externen en leveranciers. Ook voor bezoekers moet het snel duidelijk zijn waar ze wel en niet kunnen roken.

Vraag een offerte aan

Zorg en begeleiding

Indien er een onderneming voor kiest om te streven naar een volledig rookvrije site dan is het aangewezen om gelijktijdig de medewerkers te helpen en aan te moedigen om te stoppen met roken.

Vraag een offerte aan

Rookstopcampagne organiseren

Je kan op het bedrijf een rookstopstopcampagne organiseren om ze te helpen stoppen. Deze bestaat uit de volgende stappen:

Communicatie

Op een positieve misschien zelfs soms ludieke manier medewerkers informeren en sensibiliseren over roken en stoppen met roken op het werk. (goede voorbeelden van andere bedrijven kunnen aangevraagd worden)

Infosessie

Doel: zoveel mogelijk rokende werknemers te informeren over een rookverslaving en de mogelijkheden om te stoppen met roken. Meest succesvol wanneer de rokers tijdens de werktijd worden gemotiveerd om te komen luisteren naar de tabakoloog. Nadien beslissen ze zelf of ze willen starten met de rookstopbegeleiding
Duur: 1uur

Rookstopbegeleiding

Doel: zoveel mogelijk rokers succesvol te begeleiden naar een rookvrije toekomst

Duur: 8 sessies van 1 tot 1.5uur
Aantal deelnemers/groep: max 15

Tijdstip: volledig op maat, bv 1 groep aan het einde van hun vroege shift en 1 aan het begin van hun late shift

Aanbod

  • Samen kijken naar het huidige rookbeleid en luisteren waar jullie naartoe willen in de toekomst met het rookbeleid. Eventuele tussenstappen formuleren.

  • De tabakoloog komt onsite om rokers aan te spreken tijdens hun rookpauze. Op een heel laagdrempelige manier zonder oordeel luisteren of ze ooit al gedacht hebben aan stoppen met roken. Op die manier de rokers motiveren om deel te nemen aan de infosessie en/of rookstopbegeleiding.

  • Het is de bedoeling om hier zoveel mogelijk rokers naartoe te leiden, zowel de gemotiveerden alsook zij die nog niet gedacht hebben aan stoppen. Tijdens de infosessie wordt er gesproken hoe een tabaksverslaving nu juist werkt en hoe het komt dat het zo lastig is om te stoppen met roken en herval vaak voorkomt. Meestal kiezen alle aanwezigen van een infosessie er ook voor om deel te nemen aan de rookstopbegeleiding.

  • Met een groep van maximum 15 deelnemers gaan we stap voor stap naar een rookvrije toekomst. De 8 sessies zijn zo opgebouwd dat ze na de 3de sessie klaar zijn om te stoppen met roken. De eerste 4 sessies zijn wekelijks, de laatste 4 sessies is er 2 of 3 weken tussen elke sessie. Hier worden tips gegeven om vol te houden, niet aan te komen tijdens de rookstop, hoe omgaan met stress.

    Het slaagpercentage is gemiddeld 70% na het einde van de cursus.

     

  • Individuele begeleiding bestaande uit 6 sessies (online)

Samenwerkingen met bedrijven

Referenties

2023-03-06

Wilms – WilmsFit

Rookstopbegeleiding bij Wilms – WilmsFit WilmsFit bevordert een gezonde levensstijl binnen Wilms door periodieke coaching van Els Bosch aan te bieden. Deze coaching omvat een traject ‘stoppen met roken’ bestaande uit 8 workshops, kosteloos aangeboden aan alle schaduwmeesters. Tijdens werktijd zijn alle rokers verplicht een infosessie over deze workshops bij te wonen. De workshops, waarbij ongeveer 15 schaduwmeesters vrijwillig deelnemen, vinden direct na werktijd plaats in de Wilms Academy. Groepsbegeleiding stimuleert sterke individuele motivatie, wat heeft geresulteerd in een slaagpercentage van meer dan 50 procent. Elke medewerker krijgt een persoonlijke aanpak en begeleiding van Els, die rekening houdt met individuele behoeften. Verschillende methoden, zoals nicotinepleisters, medicatie of cold turkey stoppen, worden toegepast, omdat er geen universele oplossing is. Els onderhoudt telefonisch contact met deelnemers tijdens en na het traject. Als een motivator pur sang spreekt Els de taal van elke schaduwmeester, identificeert pijnpunten en overwint obstakels. Ademhalingssessies voor en na het stoppen met roken en de aanbevolen app zijn eyeopeners voor deelnemers. De app helpt hen bij het volgen van geldbesparingen en niet-gerookte sigaretten, wat positieve motivatie biedt. Els’ unieke en effectieve aanpak sluit perfect aan bij de Fit visie van Wilms, en ze koestert een bijzondere band met de schaduwmeesters.

2022-11-04

Dilsem-Stokkem – rookstopcursus.

De deelnemers hebben samen met mij als rookstopcoach het heft in handen genomen en de strijd tegen de sigaret aangegaan. In mei 2018 ronden wij zeer succesvol de cursus af. Ik hoop dat wij met ons succesverhaal nog meer Dilsenaren kunnen overtuigen om samen te stoppen met roken.

2022-08-01

Honda – Aalst

De eerste keer kwam ik, Els van Rookstopcoach.be, langs op het bedrijf om rokers aan te spreken tijdens hun rookpauze. Zonder te oordelen was ik benieuwd of de werknemers er al eens aan hadden gedacht om te stoppen met roken of ze in het verleden al een poging hadden ondernomen. Nadien werden al de rokers uitgenodigd om tijdens de werktijd te komen luisteren naar een informatieve sessie over rookverslaving en stoppen met roken. Eén werknemer zag het niet zitten om mee te doen en zou wel stoppen als hij er zelf klaar voor was, de rest schreef zich in voor de 8 begeleidingssessies. Met 22 verschenen ze op de 1ste sessie en tot mijn grote verbazing was de 2de sessie ook de non-believer aanwezig. Hij was één van de eersten die succesvol stopte. Ieder volgde zijn eigen tempo. De één was al wat sneller dan de andere en gebruikte een hulpmiddel, zijn karakter of wachtte tot de sigarettenwinkel sloot. De laatste sessie is de helft nog altijd gestopt. De andere helft is een heel stuk minder gaan roken of merkte dat het momenteel nog niet de moment was om de definitieve stap te zetten om volledig te stoppen.

2018-08-08

Rookstopcaoch – 2018

De deelnemers hebben samen met mij als rookstopcoach het heft in handen genomen en de strijd tegen de sigaret aangegaan. In mei 2018 ronden wij zeer succesvol de cursus af. Ik hoop dat wij met ons succesverhaal nog meer Dilsenaren kunnen overtuigen om samen te stoppen met roken.